top of page
1522742_10153731693550714_1815521221_o.j

Explore. Play. Learn.

Witamy w Baby room Preschool & Nursery — miejscu, w którym dzieci mogą się rozwijać, uczyć, bawić i uprawiać sport. Twoje dziecko zasługuje na wszystko, co najlepsze. U nas będzie przebywać w bezpiecznym otoczeniu, które zachęca do rozwijania ciekawości, pasji i kreatywności. 

Nasze przedszkole i żłobek znajdują się na warszawskim Żoliborzu. Prowadzimy 7 grup przedszkolnych i jedną grupę żłobkową. Posiadamy własną, profesjonalnie wyposażoną salę gimnastyczną Baby room GYM oraz dwa place zabaw. Nasza praca zawodowa z dziećmi zaczęła się w 2009 roku.   

Zapraszamy. Poznaj nas bliżej.

Zajęcia w przedszkolu

W cenie czesnego

Zajęcia dydaktyczne

Codzienne w godzinach porannych odbywają się zajęcia dydaktyczne, prowadzone zgodnie w podstawą programową MEN. 

Język angielski

1,5 godziny zajęć dziennie

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu służy przygotowaniu dziecka do posługiwania się językiem obcym. W ramach programu kształtowane są m.in. poczucie pewności siebie jako użytkownika języka oraz motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. Przygotowanie językowe ma formę zajęć rozumianych jako epizody językowe, wkomponowane w całość działań edukacyjnych, realizowanych w toku wychowania przedszkolnego. Uczący nauczyciele oraz native speakerzy organizują odpowiednią przestrzeń edukacyjną, która sprzyja zabawom w języku angielskim organizowanych przez nauczycieli oraz zabawom inicjowanym przez dzieci.

Rytmika

30 minut dwa razy w tygdniu

Zajęcia rytmiczne odbywają się w sali Baby room Gym. Dzieci mają bezpieczną przestrzeń do ruchu przy muzyce. Ćwiczenia te kształtują u dzieci wrażliwość na muzykę, umiejętność reagowania na zmianę tempa oraz rozwijają umiejętności słuchowe. Na zajęciach uczestnicy śpiewają, wybijają rytm a także przygotowują się do różnych wystąpień odbywających się w przedszkolu.

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy

45 minut raz w tygodniu

Zajęcia mające na celu wzmocnienie mięśni posturalnych oraz tworzenie nawyków prawidłowej postawy ciała u dzieci. Ćwiczenia kształtują organizm dzieci, ich cechy motoryczne oraz uczą współpracy i zdrowej rywalizacji w grupie.

bubbles%20NEW%20PLAKAT%20OFFICE_edited.jpg

Pomoc Specjalistów w Baby room

Nad grupami w żłobku i przedszkolu czuwa dobrze wykwalifikowany zespół pedagogiczny oraz zespół specjalistów. Do kadry pedagogicznej należy dwóch psychologów, pedagog specjalny oraz logopedzi, którzy współpracują z nauczycielami i rodzicami. Posiadamy gabinet do integracji sensorycznej. 

Konsultacje psychologiczne

mgr Psychologii Anna Hozakowska-Roszkowska i Klaudia Ogórek

W przedszkolu Baby room ważne są dla nas empatia i akceptacja dziecięcych emocji, dlatego dzieci są objęte pomocą psychologiczną. W pracy bliskie jest nam rodzicielstwo bliskości, pedagogika Jespera Juula, teoria przywiązania oraz wrażliwość na naturalne, dziecięce potrzeby. Psycholog obserwuje funkcjonowanie dzieci w grupie a następnie omawia pomysły i rozwiązania jak wspierać dzieci w budowaniu ich poczucia własnej wartości oraz regulacji emocji. W grupie zerówkowej psycholog diagnozuje gotowość szkolną i wydaje oświadczenie, często wymagane przy przyjęciu do szkoły podstawowej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba rodzice mogą skorzystać z konsultacji psychologicznej i otrzymać wszelkie niezbędne wskazówki.

Konsultacje logopedyczne

mgr Logopedii Marta Jasik

W przedszkolu cyklicznie odbywają się przesiewowe badania logopedyczne mające na celu monitorowanie rozwoju mowy dzieci. W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzone są grupowe zajęcia logopedyczne w czasie których dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, doskonalą analizę i syntezę słuchową oraz nabywają prawidłowe wzorce wymowy. Dzieci zakwalifikowane do terapii logopedycznej uczestniczą w indywidualnych zajęciach. Wspólnie z logopedą pracują nad prawidłową wymową. Logopeda prowadzi konsultacje z rodzicami w zakresie stymulowania rozwoju mowy dzieci.

Terapia procesów integracji sensorycznej

mgr Anna  Hozakowska - Roszkowska

Posiadamy gabinet dostosowany i wyposażony w certyfikowany sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej. Terapia jest prowadzona przez naszą psycholożkę, terapeutkę SI, pedagoga terapeutę Anię Hozakowską -Roszkowską.  Ania zajęcia prowadzi w duchu bliskościowym, NVC, Self-Reg, w oparciu o najnowszą wiedzę naukową.

Konsultacje fizjoterapeutyczne

mgr Fizjoterapii Julia Namaczyńska

Podczas konsultacji następuje ocena rozwoju psychoruchowego i sensomotorycznego dziecka, a także ocena korekcji postawy i stóp oraz problemów ortopedycznych. Dodatkowo istnieje możliwość oceny diagnostycznej i terapii niemowląt i małych dzieci.

Zajęcia dodatkowe

Młodzi Uczniowie Tańca

Capoeira

Szachy

Balet

Taniec nowoczesny

MathRiders®

Judo

Język hiszpański

Piłka nożna

Nasze programy edukacyjne i wychowawcze

Metody dydaktyczne i wychowawcze jakimi pracuje nasza Kadra Pedagogiczna

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby zarówno dzieci, jak i rodziców poprzez konkretne zadania i cele. Skupiamy się na budowaniu mocnych stron każdego dziecka, korzystając z każdej nadarzającej się chwili.

Pozytywna Dyscyplina

Pozytywna Dyscyplina jest to skuteczna metoda wychowawcza oparta na wzajemnym szacunku i miłości. Pozytywna Dyscyplina wywodzi się z psychologii indywidualnej austriackiego psychoterapeuty Alfreda Adlera i nauk Rudolfa Dreikursa.

POZYTYWNA DYSCYPLINA PRZYJACIELE.png

Metoda projektu

Zajęcia z kreatywności to doskonały wybór dla wielu rodzin. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące codziennych zajęć lub szczegółów programu, po prostu skontaktuj się z nami — jeden z członków naszego zespołu chętnie Ci pomoże.

31357626_10160430761270714_9164375854975

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss

Aktywne słuchanie muzyki – to metoda poznawania sztuki w sposób zintegrowany (występuje drama, pantomima, plastyka, ruch, taniec), ukazująca podstawowe cechy muzyki (rytm, melodia, harmonia) przy pomocy realizacji różnorodnych opracowań utworów muzycznych.
Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę oraz w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć cel zamierzony przez nauczyciela.

Xylophone_edited_edited.jpg

Sensoplastyka ®

Są to zajęcia plastyczne, które angażują wszystkie zmysły dziecka. Plastyka sensoryczna jest dedykowana do wszystkich dzieci w wieku od 0 do 100 lat 😉. Jej sekret tkwi w używanych, łatwo dostępnych materiałach, takich jak art. spożywcze, barwinki, którymi można bezpiecznie bawić się, manipulować i tworzyć najróżniejsze dzieła.

60871332_10161963740995714_2053367351037

Dziecięca matematyka

wg Gruszczyk - Kolczyńskiej

Jest to sposób nauki matematyki oraz myślenia przestrzennego poprzez poznawanie rzeczywistości i zdobywanie doświadczenia, skutkujące mimowolnym uczeniem się przez dziecko. Edukacja ta przygotowuje dzieci do posługiwania się pojęciami matematycznymi, do zrozumienia których dochodzą przez samodzielne działania. Są to ciekawe zadania gry a przede wszystkim zabawa.

Zabawki edukacyjne

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Jest to metoda ogólnorozwojowa, pozwalająca rozwijać w dziecku świadomość własnego „ja”. Doskonali świadomość własnego ciała a także otaczającej przestrzeni i działania w niej. Uczy dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

babyroom%204_edited.png

Bajkoterapia

Jest to metoda, którą wykorzystuje się do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Poprzez szerokie oddziaływanie literatury, celowe ukazywanie roli bajki, będącej metodą wspomagającą rozwój dzieci. Istotą działań jest przygotowanie małych odbiorców do odgrywania różnych ról w życiu, budowania i wykorzystywania własnych zasobów, a także pomoc w dokonywaniu zmian i uaktywnieniu siebie.

Czytanie na świeżym powietrzu

Zajęcia na świeżym powietrzu

Zajęcia na świeżym powietrzu to czas, który dzieci uwielbiają. Baby room ma własny duży plac zabaw oraz dodatkową zieloną przestrzeń na terenie naszego osiedla.

Gra w piasku
babyroom9_edited.jpg

Zerówka sportowa

3, 2, 1 - START!

Postawiliśmy sobie niezwykle ważny w dzisiejszym świecie cel, którym jest rozwinięcie u dzieci poczucia świadomości i odpowiedzialności za zdrowie swoje oraz innych a także, wsparcie ich naturalnego rozwoju psychofizycznego.

Program ten został stworzony w odpowiedzi na potrzebę wspierania zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego możliwości wyrażających się w naturalnej potrzebie ruchu w tym wieku. 
W oparciu o wiedzę i doświadczenie proponujemy Państwa dzieciom codzienne zajęcia sportowe z gimnastyki porannej oraz dodatkowe treningi ogólnorozwojowe. Zajęcia te mają na celu wspomaganie rozwoju fizycznego oraz motorycznego Państwa dzieci. Realizowana tematyka zajęć pozwoli na doskonalenie zdolności kondycyjnych (siłę, szybkość, wytrzymałość), zdolności koordynacyjnych (zdolność orientacji, szybkość reakcji, zdolność różnicowania ruchu, równowagę, poczucie rytmu, zdolność płynnego łączenia ruchów) a także gibkościowych. Zajęcia przeprowadzane będą w oparciu o naturalne formy ruchu, realizowane zarówno w sali jak i na powietrzu.

Przedszkole i Żłobek
Baby room

Godziny otwarcia: pon.- pt. 7.30 - 17.30

ul. Rydygiera 15a lok. U2-U5, 01-793 Warszawa

+48 509123669 / +48 607617417 / +48 575785315

  • Facebook
  • Instagram
KREDKI NEW PLAKAT OFFICE.png
bottom of page